fredag 10 februari 2017

Vad är Lagen om Anställningsskydd LAS 1982

LAS eller Lagen om Anställningsskydd är en viktig lag inom arbetsmarknaden som skyddar arbetstagare när det gäller avsked och uppsägning. Genom ett skriftligt avtal som kallas kollektiv avtal, reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. En förhandlingsprocess eller kollektiva förhandlingar sker för att kunna uppnå överenskommelse i avtalet. De viktiga saker i LAS är att man inte får säga upp en anställd utan saklig grund, som t.ex. arbetsbrist eller av personliga skäl, som att man misskött arbetet på något vis och om man vill säga upp en anställd av personliga skäl, finns även rekommendationer i LAS om att detta endast ska göras efter att en omplaceringsutredning, samt eventuellt även omplaceringsförsök, gjorts. Om den anställde lider av en sjukdom som gör det svårt att utföra arbetsuppgifterna, ska rehabilitering försökas innan uppsägning.

Genom LAS får anställda en större trygghet ju längre man har varit anställd. Det tar bort den största oron för alla anställda, särskilt de äldre anställda som har ibland svårt att konkurrera i arbetsmarknaden. Genom kollektivavtal så har anställda kunskaper om deras skyldigheter samt rättigheter och ibland så har man också förmåner. Att ha den tryggheten och rättvis på arbetsplatsen oavsett kön, ålder, utbildning eller etnicitet, gör anställda att trivas och jobbar effektivt och produktivt. Men så klart, en individs framgång ligger inte bara på hur bra företaget är, dock ligger det också på hur individ sköter sig och följer reglerna sätts av företaget. Det kräver insatser från både arbetstagare och arbetsgivare.

Om företag ska säga upp anställda måste de säga upp de med kortast anställningstid först (Sist In, Först Ut). LAS skyddar även företaget från övriga kostnader, skadestånd eller böter om dem blev dömd att inte ha följt reglerna. En gladare anställd som trivs på jobbet är produktiv och effektiv. Detta bidrar till företagets framgång.

LAS påverkar företag och samhällsekonomi för att de vågar inte anställa så många de behöver för att det är svårt att sparka dem och det leder att det bli fler arbetslösa. Hade det blir lättare att sparka anställda så hade företagen anställt fler. När företaget går bra så är det enklare för dem att sparka dem när det går dåligt. Det hade påverkat samhället positivt för det hade blivit större köpkraft i samhället om det är många som är anställda än arbetslösa.


Källförteckningar:
Lars-Olof Karlsson, Arena 123, Kapitel 12: Arbetsmarknad och näringsliv - Lagstiftning
https://gleerupsportal.se//gbook/v3/?id=40&contentid=183311&anchorid=link_53cd15390123b (Besökt: 2016-06-02/06)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_anst%C3%A4llningsskydd (Besökt: 2016-06-02)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80 (Besökt: 2016-06-03)

1 kommentar:

  1. Vi söker efter arbetstagare för våra partners för att anställa dem i Danmark, Sverige och Tyskland.

    SvaraRadera